นิสสันกรุงไทย คว้ารางวัล Best Dealer Award ผู้จำหน่ายเขต กรุงเทพ อันดับ 2 และ รางวัล Best Used Car Dealer Award

นิสสันกรุงไทย คว้ารางวัล Best Dealer Award ผู้จำหน่ายเขต กรุงเทพ อันดับ 2 

และ รางวัล Best Used Car Dealer Award


#นิสสันกรุงไทย คว้ารางวัล Best Dealer Award ผู้จำหน่ายเขต กรุงเทพ อันดับ 2 และ รางวัล Best Used Car Dealer Award – Sale Volume Top CPO Nissan ภายในงานรับรางวัล Nissan Contest Award เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพ ราชประสงค์