นิสสันพัฒนา “แอปพลิเคชั่น-สถานีชาร์จ” รถยนต์ไฟฟ้า โดยการ จับมือ กฟภ.

นิสสันพัฒนา“แอปพลิเคชั่น-สถานีชาร์จ”รถยนต์ไฟฟ้า โดยการ จับมือ

นิสสัน-จับมือ-กฟภ.

นิสสันกับกฟภ.จับมือผนึกกำลังสนับสนุนการให้บริการอัดประจุไฟฟ้าแก่ผู้ใช้รถยนต์EVภายใต้โครงการ PEa Volta Verse ความร่วมมือดังกล่าวสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แอปพลิเคชั่นและสถานีให้บริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

นิสสัน-จับมือ-กฟภ.

นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายมาซาโอะ สึสึมิ รองประธานสายงานการตลาดและการขายบริการหลังการขายและพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่ายบริษัทนิสสันมอเตอร์(ประเทศไทย)ร่วมกันเปิดเผยว่าได้ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและการพัฒนาระบบบริการด้านการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้โครงการ PEA Volta Verse
ในฐานะที่นิสสันเป็นผู้บุกเบิกด้านรถยนต์ไฟฟ้าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของนิสสันต่อความยั่งยืนของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เราพร้อมให้ความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนการลงนามความร่วมมือนี้เป็นหนึ่งในความร่วมมือและความทุ่มเทของนิสสันในการยกระดับการนำรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาใช้ในประเทศไทย