แบตเตอรี่

เหตุผลที่ทำไมควรเปลี่ยน แบตเตอรี่ ก่อนที่จะเกิดอาการเหล่านี้

เหตุผลที่ทำไมควรเปลี่ยน แบตเตอรี่ ก่อนที่จะเกิดอาการเหล่านี้

แบตเตอรี่ จะมีอายุเฉลี่ยประมาณ 18-24 เดือน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม อุณหภูมิ และการใช้งาน ส่วนใหญ่แล้วก่อนที่แบตเตอรี่จะเสื่อมหมดอายุการใช้งานนั้น จะมีอาการบ่งบอกให้เราทราบล่วงหน้า อาทิเช่น รถสาร์ทติดยาก หรือไม่ติดเลย การทำงานของระบบไฟฟ้าช้าลง เช่น กระจกไฟฟ้าเปิด-ปิดช้าลง ไฟหน้าสว่างไม่เท่าเดิม และ ต้องเติมน้ำกลั่นบ่อยๆครั้ง

เหตุผลที่ทำไมควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ ก่อนที่จะเกิดอาการเหล่านี้

1. เดินทางไป-กลับที่ทำงาน
2. มีนัดหมายที่สำคัญ
3. ระหว่างการเดินทางไกลไปกับครอบครัว
3. แบตเตอรี่หมดทางเปรี่ยว

* การเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกครั้ง ควรใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดเท่าเดิมและมีแอมป์เท่าเดิม เนื่องจากแบตเตอรี่นั้นได้ถูกออกแบบมาเหมาะสมกับรถยนต์ในแต่ละรุ่นไว้อยู่แล้ว ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ต่างๆ ทำงานได้ถูกต้องเต็มประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

ฟรี!..บริการตรวจเช็ค แบตเตอรี่

บริการตรวจเช็คแบตเตอรี่ที่ศูนย์นิสสันกรุงไทย ทุกสาขา แม่นยำ ประหยัดเวลา และไม่ก่อความเสียาหายกับรถยนต์คุณ สอบถาม – นัดหมาย ศูนย์นิสสันกรุงไทย ทุกสาขา โทร 02 510 9999 และ http://www.nissankrungthai.com/after-service/customer-service/form/

ตรวจเช็คฟรีที่ ศูนย์นิสสันกรุงไทย
ตรวจเช็คฟรีที่ ศูนย์นิสสันกรุงไทย

ทำไมต้องใช้แบตเตอรี่แท้นิสสัน

คุณสมบัติแบตเตอรี่นิสสัน

ตารางราคาแบตเตอรี่นิสสัน

ตารางราคา แบตเตอรี่ นิสสัน

ตารางราคาแบตเตอรี่นิสสัน