บริการหลังการขาย

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
24 ชั่วโมง

ทั้งหมดของการบริการเพื่อคุณ

สยามนิสสัน กรุงทไย โลโก้

จากนาทีที่คุณได้ครอบครองรถยนต์นิสสันคันนี้ เรามุ่งมั่นที่จะช่วยคุ้มครองดูแลคุณ หนึ่งในความคุ้มครองนั้นคือ 
“บริการ 24 ชั่วโมง ช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน” ฟรีเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า แม้จะเกิดเหตุขัดข้อง 
ในระหว่างการเดินทาง และต้องการความช่วยเหลือ เราจะอยู่เคียงข้างคุณ ในทุกที่ที่คุณต้องการ

โชว์รูม-ศูนย์บริการนิสสัน กรุงไทย

นิสสัน บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

อบอุ่นใจในทุกเส้นทาง

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง พร้อมให้บริการในทุกเส้นทางครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย 
และพร้อมแก้ไขปัญหาที่ทำให้รถยนต์ของคุณไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ หรือเดินทางต่อไปได้อย่างไม่ปลอดภัย 
คุณสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันที

เพียงโทรเข้ามาที่หมายเลข 02 305 8432 เจ้าหน้าที่บริการ 24 ชั่วโมง รถเสียฉุกเฉินนิสสัน พร้อมให้บริการความช่วยเหลือในทุกเวลาที่คุณต้องการ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ บริการ 24 ชั่วโมง ช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินนิสสัน สามารถให้คำปรึกษาได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึงช่างเทคนิคที่พร้อมให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ในการแก้ปัญหาและตอบข้อซักถามต่างๆ ที่อาจมี
กรณีที่ปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ ณ จุดเกิดเหตุ ทางศูนย์ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาดังกล่าว อาทิ ปัญหาแบตเตอรี่ ยางแบน น้ำมันหมดฉุกเฉิน หรือลืมกุญแจไว้ในรถ หากปัญหาที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไข ณ จุดเกิดเหตุได้ในทันที ทางเจ้าหน้าที่จะส่งรถยกออกไปให้บริการ เพื่อนำรถยนต์เข้าศูนย์บริการนิสสันที่อยู่ใกล้ที่สุดต่อไป

นิสสัน บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

สิทธิประโยชน์

 • บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินไม่จำกัดจำนวนครั้งบริการรถยก/ลากจูงฟรี โดยบริการยก/ลากจูงไปยังศูนย์บริการนิสสันอย่างเป็นทางการที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือหากท่านต้องการยก/ลากจูงไปยังจุดหมายปลายทางอื่น บริการ 24 ชั่วโมง ช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินนิสสันให้บริการฟรีใน 20 กิโลเมตรแรก ค่าใช้จ่ายในกิโลเมตรถัดไปเป็นความรับผิดชอบของท่าน โดยเจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งค่าบริการ และขอความเห็นชอบจากท่านก่อนการดำเนินการ
 • บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมงในกรณีที่รถเสีย
 • กรณีล็อครถโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่จะประสานงานนำกุญแจสำรองเพื่อทำการเปิดให้แก่ท่าน โดยการประสานงานนั้นอยู่ภายใต้ระยะทาง 15 กิโลเมตร หรือหากท่านประสงค์ที่จะให้ช่างกุญแจทำการเปิดรถให้ ทางศูนย์สามารถประสานงานช่างกุญแจเพื่อทำบริการ โดยค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบริการช่างกุญแจนั้นจะเป็นความรับผิดชอบของท่าน โดยเจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งค่าบริการ และขอความเห็นชอบจากท่านก่อนการดำเนินการ
 • ฟรี น้ำมันจำนวนไม่เกิน 10 ลิตร ในกรณีที่รถยนต์น้ำมันหมดฉุกเฉินจนไม่สามารถขับเคลื่อนได้ การบริการนี้จำกัดไว้ 
 • เพียงปีละ 1 ครั้ง หากเกิดเหตุการณ์เดียวกันภายในปีเดียวกัน ทางศูนย์สามารถบริการจัดหาให้ได้ โดยท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมัน และค่าบริการนำส่ง
 • บริการประสานงานจัดหารถยนต์ทดแทน ในกรณีที่รถยนต์ของท่านเสีย และถูกยก/ลากจูงเข้าศูนย์บริการ โดยค่าใช้จ่ายต่างๆของการเช่ารถยนต์ทดแทนนั้นท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

นิสสัน บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์**

เมื่อท่านมีการเดินทางจากที่พักอาศัยถาวรของท่านเกินกว่า 150 กิโลเมตร โดยมีระยะเวลาในการเดินทางไม่เกิน 90 วันต่อครั้งของการเดินทาง ภายในประเทศไทย โดยการบริการนี้ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ดังนี้

 • บริการให้คำแนะนำฉุกเฉินทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการแนะนำสถานรักษาพยาบาลทั่วประเทศไทย
 • บริการการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินหากอาการอยู่ในขั้นวิกฤตไปยังสถานรักษาพยาบาลที่เหมาะสม และอยู่ใกล้ทีสุด** (การบริการนี้เป็นการบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากสถานรักษาพยาบาลหนึ่งไปยังสถานรักษาพยาบาลอีกแห่งหนึ่งที่เหมาะสมในการให้การรักษา ทั้งนี้การตัดสินใจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการตัดสินใจในการใช้ยานพาหนะสำหรับการเคลื่อนย้าย จะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของทีมแพทย์ Nissan Roadside Assistance)
 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาเพื่อการพักฟื้นหลังจากได้รับบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน**
 • บริการนำส่งบุคคลในครอบครัวของท่านที่มีการเดินทางร่วมกันกลับภูมิลำเนาเพื่อให้ญาติดูแลหากท่านต้องได้รับการบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน**

หมายเหตุ

* การบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินดังกล่าวเป็นบริการเมื่อรถยนต์ของท่านเกิดเหตุขัดข้อง ไม่ครอบคลุมถึงกรณีอุบัติเหตุ นอกจากนี้การบริการให้อ้างอิงถึงเงื่อนไข และข้อยกเว้นของการบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน

**การบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์เป็นการบริการครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ประเทศไทย และเป็นการให้บริการสำหรับท่านเจ้าของรถและบุคคลในครอบครัว (บุคคลในครอบครัว หมายถึง สามี/ภรรยา และบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี) ที่ได้มีการแจ้งกับ Nissan Roadside Assistance ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 5 ท่าน และมีการเดินทางร่วมกัน

** การบริการดังกล่าวให้ความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาทต่อเหตุการณ์ และให้อ้างอิงถึงเงื่อนไข และข้อยกเว้นของการบริการ

รถยนต์ หมายถึง รถยนต์ 4 ล้อ ใช้ส่วนบุคคล ทั้งนี้ไม่รวมถึงยานพาหนะรับจ้างขนส่ง ยานพาหนะสาธารณะ ยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ และรถจักรยานยนต์

(1) รถยนต์ที่มีอายุเกินกว่า 7 ปี

(2) รถยนต์ที่มีการปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ หรือยานพาหนะที่มีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อการแข่งขัน หรืออุบัติเหตุใดๆ หรือการเรียกร้องสินไหมใด ๆ ที่เกิดจากการแข่งขัน หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันนั้นๆ

(3) รถยนต์ที่บรรทุกผู้โดยสาร หรือบรรทุกสิ่งของ หรือลากสิ่งของ ที่มีน้ำหนักมากกว่ามาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์กำหนดไว้ หรือการใช้ยานพาหนะผิดวัตถุประสงค์การใช้งาน

(4) การสูญเสีย หรือเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือทางอ้อม อันเนื่องมาจาก เหตุสุดวิสัย สงคราม การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฎิวัติ การกบฎ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล จลาจล การนัดหยุดงาน

(5) การบริการอยู่นอกเหนือพื้นที่การให้บริการที่กำหนดไว้

(6) ผู้ขับขี่ไม่มีใบขับขี่ หรือใบขับขี่หมดอายุ และ/หรือไม่ได้ออกโดยกรมขนส่งทางบก

(7) ค่าใช้จ่ายในกรณีรถยนต์เสียสืบเนื่องมาจาก น้ำมันเครื่องหมด น้ำแห้ง อย่างไรก็ตาม Nissan Roadside Assistance สามารถให้บริการประสานงานจัดส่งช่างไปให้ความช่วยเหลือโดยท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

(8) รถยนต์ที่มีการขับเคลื่อนในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการเดินทาง หรือรถยนต์ที่ไม่ได้รับการซ่อมบำรุง ตามคำแนะนำการบริการของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ หรือรถยนต์ที่ไม่ได้รับการซ่อมบำรุงเป็นระยะเวลา 12 เดือนนับจากการบริการจัดซ่อมบำรุงครั้งสุดท้าย

(9) Nissan Roadside Assistance จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือการขโมยสิ่งของหรืออุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ที่ถูกทิ้งไว้ภายในและภายนอกยานพาหนะ

(10) Nissan Roadside Assistance จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากกรณีที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้ทำการเรียกคืนยานพาหนะ

(11) Nissan Roadside Assistance จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากกรณีที่รถยนต์ได้รับการบริการจากศูนย์บริการทีไม่ได้มาตรฐาน หรือจากความผิดพลาดของช่างซ่อมของตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการ หรืออู่ซ่อมรถ ภายในเวลา 14 วัน ก่อนที่ได้รับบริการเพื่อแก้ไขความเสียหายนั้น

(12) Nissan Roadside Assistance จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากกรณีการประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ที่ไม่ใช่ของแท้ หรือมาจากผู้ผลิตรถยนต์ หรือไม่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตรถยนต์

(13) Nissan Roadside Assistance จะไม่สามารถให้บริการได้หากผู้ใช้บริการไม่ได้อยู่ที่ตัวรถขณะเกิดการบริการ

การให้บริการฉุกเฉินทางการแพทย์จะไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุและ / หรือกรณีต่าง ๆ ดังระบุข้างล่างนี้ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nissan Roadside Assistance

(1) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากภาวะอาการที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้ว (Pre-existing Condition)

(2) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษา และ/หรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับที่พักอาศัยที่เกินกว่า 1 ครั้งต่อการเจ็บป่วยแต่ละโรค หรือการบาดเจ็บแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นในระหว่างปี

(3) ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้บริการของ Nissan Roadside Assistance และไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าโดย Nissan Roadside Assistance และ/หรือไม่ได้ดำเนินการโดย Nissan Roadside Assistance ข้อยกเว้นนี้ไม่รวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินเพื่อการรักษา (Emergency Evacuation) จากพื้นที่ห่างไกล หรือทุรกันดารซึ่งไม่สามารถติดต่อ Nissan Roadside Assistance ล่วงหน้าได้ และการเคลื่อนย้ายที่ล่าช้านั้นอาจจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

(4) กรณีใด ๆ ที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ป่วยมีการเดินทางในระยะทางไม่เกิน 150 กม. จากที่พักอาศัยที่ได้แจ้งไว้กับ Nissan Roadside Assistance

(5) ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ป่วยเดินทางระยะทางเกิน 150 กม. จากที่พักอาศัย ซึ่งขัดแย้งกับคำแนะนำของแพทย์ หรือมีจุดประสงค์ของการเดินทางเพื่อการรักษา พักผ่อน พักฟื้น หลังจากเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือมีภาวะอาการที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้ว

(6) ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษา หรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับที่พำนักอยู่เป็นปกติ หากผู้ป่วยมีอาการที่ไม่อยู่ในภาวะวิกฤตและ/หรือถ้าแพทย์ของ Nissan Roadside Assistance มีความเห็นว่าผู้ป่วยสามารถที่จะรักษาในท้องถิ่นนั้นได้ หรือสามารถรอการรักษาไปจนกระทั่งผู้ป่วยกลับถึงที่พำนักอยู่เป็นปกติระยะทางไม่เกิน 150 กม. จากที่พักอาศัย

(7) ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา ในกรณีที่แพทย์ของ Nissan Roadside Assistance เห็นว่าผู้ป่วยสามารถเดินทางได้ในฐานะผู้โดยสารปกติที่ไม่ต้องมีแพทย์คอยติดตามดูแล

(8) การรักษาหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวกับการให้กำเนิดบุตร การแท้ง หรือการตั้งครรภ์ ทั้งนี้ข้อยกเว้นนี้ไม่รวมถึงการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ หรือการตั้งครรภ์ที่มีอาการแทรกซ้อนรุนแรงซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตของมารดา และ/หรือทารกในครรภ์ในช่วง 24 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์

(9) ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากอุบัติเหตุ หรืออาการบาดเจ็บซึ่งเกิดขึ้นขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในถ้ำ ปีนเขา หรือหน้าผาที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วย หรือเชือก การสำรวจถ้ำหรือหลุมลึก ดิ่งพสุธา โดดร่ม เล่นบันจี้จั๊ม โดยสารบอลลูนหรือ เครื่องร่อน ดำน้ำลึกที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ใช้ศิลปะการต่อสู้ แข่งรถ แข่งขันความเร็วใด ๆ ที่ไม่ใช่การเดินหรือวิ่ง และกีฬาระดับมืออาชีพ หรือกีฬาที่มีผู้สนับสนุนรายการ

(10) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากความผิดปกติทางอารมณ์ สภาพทางจิตใจ หรือโรคจิต

(11) ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการทำร้ายร่างกายตนเอง ฆ่าตัวตาย การใช้สารเสพติด ติดแอลกอฮอล์ หรือโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์

(12) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอดส์) หรือโรค/อาการที่เกี่ยวข้องกับเอดส์

(13) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องจากการมีส่วนร่วมในการบินทางอากาศ เว้นแต่จะเป็นผู้โดยสารในสายการบินพาณิชย์ที่มีการกำหนดตารางการบิน หรือเครื่องบินเช่าเหมาลำที่ได้รับอนุญาตตามเส้นทางบินที่ระบุ

(14) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากสมาชิกพยายาม หรือมีส่วนร่วมในการกระทำผิดกฎหมาย

(15) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องจากการรักษา หรือการสั่งการรักษาโดยแพทย์ที่ไม่มีใบประกอบโรคศิลป์ตามมาตรฐานของแพทยสภาในประเทศที่รับการรักษา

(16) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกเข้ารับราชการทหาร หรือตำรวจ การมีส่วนร่วมในสงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่) การบุกรุก การกระทำของฝ่ายศัตรูต่างชาติ การสู้รบสงครามกลางเมือง การจลาจล การก่อความไม่สงบ การปฏิวัติ หรือการกบฏ

(17) ค่าใช้จ่ายใดๆที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการก่อการร้าย หรือสงคราม หรือไม่ก็ตาม

(18) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลจากการทำกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับเรือ หรือขณะอยู่บนเรือ หรือ แท่นขุดเจาะน้ำมันซึ่งมีที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล หรือการดำเนินการที่คล้ายคลึงซึ่งมีที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล

(19) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้บริการมีอายุเกิน 70 ปีในวันที่ได้รับบริการ

(20) ค่าใช้จ่ายใดที่เป็นผลโดยตรงจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ หรือกัมมันตภาพรังสี

 • การก่อการร้าย (Act of Terrorism) หมายถึง การกระทำการโดยใช้กำลัง หรือความรุนแรง และรวมถึงการกระทำใดๆ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคล ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนเอง หรือร่วมกับองค์กร หรือหน่วยงานราชการ โดยเป็นการกระทำเพื่อเป็นการคุกคามทางด้านการเมือง ศาสนา ลัทธิ หรือมนุษยชาติให้เกิดความกลัว
 • ที่พักอาศัยถาวร/ที่พำนักโดยปกติ (Place of Residence) หมายถึงที่พักอาศัยของท่านในประเทศไทยที่ได้มีการแจ้งที่อยู่ไว้กับ Nissan Roadside Assistance
 • ภาวะอาการที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้ว (Pre-existing Condition) หมายถึง ภาวะอาการที่ผู้ใช้บริการได้รับการรักษาในโรงพยาบาลภายในระยะเวลา 12 เดือน ก่อนหน้าวันเริ่มมีผลคุ้มครองของ Nissan Roadside Assistance ที่ให้บริการความช่วยเหลือพิเศษนี้ หรือภาวะอาการที่ได้รับการรักษาทางการแพทย์ซึ่งรวมถึงการจ่ายยาภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนหน้าวันเริ่มมีผลคุ้มครองของ Nissan Roadside Assistance ที่ให้บริการความช่วยเหลือพิเศษนี้
 • ภาวะอาการขั้นวิกฤต (Serious Medical Condition) หมายถึง ภาวะการเจ็บป่วย / บาดเจ็บ ซึ่งแพทย์เห็นว่ามีอาการที่รุนแรงมาก และต้องการการรักษาเร่งด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียชีวิต หรือการทุพพลภาพ หรือเป็นภัยต่อสุขภาพในระยะยาว ซึ่งระดับความรุนแรงของภาวะอาการจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับ สถานที่ที่ผู้ใช้บริการอยู่ ณ ขณะนั้น ลักษณะความฉุกเฉินทางการแพทย์ และการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมต่อการรักษาพยาบาล