บริการหลังการขาย

ค่าบำรุงรักษารถนิสสัน

ค่าบำรุงรักษารถนิสสัน

เลือกรุ่นรถนิสสันที่ต้องการดูข้อมูล

หมายเหตุ
  • เป็นราคาสำรวจ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560
  • เป็นราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ราคาน้ำมันเครื่องอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเกรดของน้ำมัน โดยราคาน้ำมันเครื่องที่แสดงในตารางเป็นราคาน้ำมันสังเคราะห์แท้
  • เป็นการคำนวณโดยใช้อัตราค่ามาตรฐาน (อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่)
  • เป็นประมาณการของค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการตรวจเช็คตามระยะทาง หรือเวลา โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดจากการใช้งานจริง
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • พิมพ์ผิด-ตก ยกเว้น
  • SAVE SAFE สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถใหม่ หรือลูกค้าที่เข้ารับบริการ 10,000 กิโลเมตรแรก โดยสามารถติดต่อซื้อได้ที่ศูนย์บริการนิสสันทั่วประเทศ
  • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอขอบคุณข้อมูล-รูปภาพจาก นิสสัน ประเทศไทย