ลงทะเบียนร่วมงาน

“Standup Comedy สร้างแรงบันดาลใจให้สำเร็จ”

วันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2561

เวลา 13:00-16:00 น.

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)