เรื่อง

3 ขั้นตอนง่ายๆ วิธีตรวจเช็กยางรถยนต์

3 ขั้นตอนง่ายๆวิธี ตรวจเช็คสภาพยางรถ

,
เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ เราควรตรวจเช็คสภาพยางรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งก่อนและหลังการเดินทางไกล ซึ่ง 3 ขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้สามารถทำด้วยตัวเอง