นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้แทนจำหน่ายรถยนต์นิสสัน

บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด  (“บริษัทฯ” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา“) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้) ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายฯ“) จะอธิบายการเก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปต่างประเทศของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิของท่านและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว

นโยบายความเป็นส่วนตัว Privacy Notice

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้แทนจำหน่ายนิสสัน กรุงไทย
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งาน COOKIES Notice

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

แบบฟอร์มในการยื่นคำร้องในการใช้สิทธิ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล